FRÅN AX TILL LIMPA

VAD VI GÖR

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

ONE STOP SHOP

Komplett och
nyckelfärdigt

Vårt huvudfokus är att leverera och installera kompletta nyckelfärdiga solcellsanläggningar för bostäder, lantbruk och kommersiella byggnader. Oavsett om det är en liten solcellsanläggning för ett fritidshus eller en markbaserad anläggning med egen nätanslutning – vår kompetens sträcker sig längs hela kedjan, från tidiga förstudier till installation och service. Välj till laddbox till din elbil om du vill.

FRÅN KOJA TILL SLOTT

Villor och Fritidshus

Privatpersoner är till antalet vår största kundgrupp och vi har god erfarenhet från att lyssna in kundens individuella önskemål om till exempel utseende. Vi börjar alltid med att ta fram underlag för dimensionering tillsammans med dig. Vi hjälper dig med administrativa frågor såsom ansökan om stöd och bygglov – från inledande kontakt, under installationsprocessen och vidare genom hela anläggningens livstid.

Noggrant förarbete

Även för mindre anläggningar är vi noggranna med att ta fram ordentligt underlag för dimensionering och produktionsberäkning för offererade solcellsanläggningar. Ofta gör vi instrålnings- och produktionsberäkning utifrån 3D-modellering av fastigheten och lokala meteorologiska parametrar. Underlag ligger sedan till grund för lönsamhetskalkyl som du kan stödja dig på vid beslut och beställning.

Säker installation

Montering och installation innefattar elarbete, arbete på hög höjd och eventuell påverkan på takkonstruktion. Därför är det viktigt att arbetet utförs av kvalificerade och behöriga yrkespersoner. Vi är noggranna med att följa föreskrifter och regelverk samt säkerställa att färdigställd anläggning är säker och långlivad. Vår installationsprocess är väl utvecklad och vi blir ofta klara under 1-2 arbetsdagar.

Övervakning och uppföljning

När din solcellsanläggning är installerad kopplar vi upp den mot internet. Det ger dig möjlighet att övervaka din elproduktion i telefonen/surfplattan var du än befinner dig. Om du har valt en smart växelriktare med optimerare kan du se hur mycket varje panel producerar. Uppkoppling hjälper även oss i vårt arbete att följa upp din anläggning och identifiera ifall det är något som behöver åtgärdas

FRÅN MARKBASERAT TILL HÖGHUS

Lantbruk och Fastighetsägare

Som kommersiell aktör är du gissningsvis intresserad av en större solcellsanläggning. Till exempel för att du har en hög elförbrukning, för att du förfogar över stora outnyttjade ytor och/eller för att maximera lönsamheten. För dig som företagare är regelverket annorlunda jämfört med privatpersoner, bland annat avseende skatteregler. Kanske har du ett en kraftigare nätanslutning som kräver effektabonnemang. Vi tar hänsyn till allt detta och mycket mer i dimensionering av din solcellsanläggning.

Projektering och förstudier

Lantbruk och fastighetsägare som efterfrågar större solcellsanläggningar erbjuds hjälp med såväl förstudie som projektering för att säkerställa optimal storlek och dimensionering av solcellsanläggningen. Vi har förståelse för elmarknaden och och vilka faktorer som kan ha påverkan på din solcellsanläggning. Investeringskalkyl och känslighetsanalys görs med antagande om energimarknadspriser och räntenivåer.

Ju större desto bättre

Fördelen med solceller är att de kan monteras och installeras oavsett storlek, men även installation av solceller har stordriftsfördelar. För en större solcellsanläggning blir ofta investeringskostnaden lägre per installerad Watt vilket har potential att öka lönsamheten. Vi har god erfarenhet från att installera större solcellsanläggningar, inklusive markbaserade, som kräver storskalig montering och egen långspänningsanslutning.

Service och uppföljning

Som investerare eller fastighetsägare vill du arbeta med din kärnverksamhet och är kanske inte intresserad av att lägga tid eller resurser på att följa upp och underhålla din solcellsanläggning. Vi är säkra på att de anläggningar vi monterar och installerar är robusta och långlivade. På förfrågan erbjuder vi service- och underhållsavtal, antingen mot fast ersättning och/eller prestationsbaserat med avseende på solcellsanläggningens performance.

MONITORERING OCH LAGRING

Laddinfrastruktur och Energimätning

Framtidens energisystem kommer vara hållbara både vad gäller miljö och försörjningstrygghet. Din solcellsanläggning bidrar till detta. I takt med att energisystemet utvecklas kommer transportsektorns energibehov integreras med elmarknaden och smart övervakning och mätning för att jämna ut effektbehoven kommer att öka. Kanske funderar du på installera en laddbox eller kompletterande energimätning.

Laddinfrastruktur

Vi installerar laddinfrastruktur i anslutning till installation av våra solcellsanläggningar. Såväl för laddhybrider som elbilar, välj mellan 1-fas och 3-fas samt mellan olika storlekar, modeller och fabrikat. Framförallt arbetar vi med Elvi-laddboxar men du kan alltid fråga om det är någon särskild laddbox du är intresserad av.

Energimätning och elcertifikat

För vissa installationer kan det vara relevant att installera extra mätare för att till exempel tillgodoräkna sig elcertifikat för egenanvänd el eller få bättre kontroll över fastighetens energianvändning. Det gäller ofta större installationer eller fastigheter med en stor andel egenanvänd el. Vi hjälper också BRF:er att installera individuell mätning och debitering (så kallad IMD).

Energilagring och batterier

Funderar du på att installera batterilagring och/eller förbereda för reservkraft i samband med installation av din solcellsanläggning. På förfrågan erbjuder vi installation av olika batterier samt reservkraftomkopplare. Installation av batteri och reservkraft ska emellertid inte betraktas som en investering som ger avkastning utan istället ses som ett sätt att öka din försörjningstrygghet.

Kontakta oss

Kontakta någon av våra regionala distriktsansvariga eller ring vår växel på 010-175 52 00. Vi försöker svara på alla frågor och förfrågningar inom 24 h. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär.