Loading...
Tjänster2019-02-10T21:39:50+00:00

Nyckelfärdiga solcellsanläggningar

Vårt huvudfokus är att leverera och installera kompletta nyckelfärdiga solcellsanläggningar för bostäder, lantbruk och kommersiella byggnader.

Målsättning är att kunna erbjuda det mest kostnadseffektiva alternativet och samtidigt säkerställa att alla komponenter kommer från etablerade och välkända leverantörer som garanterar hög kvalité och trygga garantier.

Kontakta oss

Installation

Vi utför installation och montering av kompletta nyckelfärdiga solcellsanläggningar. Alternativt kan vi installera vissa delar av en anläggning som till exempel växelriktaren om kunden själv vill montera solcellspanelerna.

Kontakta oss om dina önskemål om montering och installation.

Projektering

Vår största kundgrupp är fastighetsägare, som vill veta mer om förutsättningarna för solceller på sina byggnader. Vi tar hänsyn till byggnadens utformning och elbehov, samt till gällande lagstiftning, och tar fram förslag på en lämplig solcellsanläggning. Oftast hjälper vi även till med investeringskalkylen. Vår roll är då att ge vägledning om lagstiftningen, produkter och installationsmetoder, för att skapa en så välfungerande och lönsam anläggning som möjligt.

Projektledning och konsultstöd

Vi är experter på solceller och hållbara energisystem. Vi brinner för att hitta smarta lösningar som kombinerar design, nytta och kostnadseffektivitet.

GoSol Energi kan med sin erfarenhet och kompetens erbjuda projektstöd och projektering inom såväl konstruktion, hållfasthet och design. Det kan både vara en förstudie för att utröna möjligheterna och förutsättningarna för en anläggning samt kan vara att utarbeta förfrågningsunderlag för en upphandling.

Kontakta oss om du är intresserad av våra tjänster