På ett år har antalet installationer ökat med 67 procent, visar statistik från Energimyndigheten.