Loading...
Produkter2019-11-29T18:02:27+01:00

Produktöversikt

En komplett solcellsanläggning består av flera komponenter som alla är nödvändiga för att få en komplett och välfungerande solcellsanläggning med hög verkningsgrad. De mest grundläggande komponenterna i en solcellsanläggning är solcellsmodulerna, växelriktaren och monteringssystemet. De olika delarna tillverkas av företag inom olika branscher med olika specialistkompetenser. GOSOL ENERGI tillhandahåller produkter från välkända och etablerade leverantörer som garanterar hög kvalité och bra garantier. Om du är intresserad av ett specifikt varumärke och/eller produkt är du också välkommen att kontakta oss.

Solcellsmoduler

Solcellsmodulerna är uppbyggda av flera seriekopplade solceller som omvandlar energin i solljuset till en elektrisk ström. När solljuset träffar solcellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Solcellerna består antingen av flerkristallina (poly) kiselkristaller eller enkristallina (mono) kiselkristaller. De enkristallina solcellerna är helt svarta och har högre verkningsgrad än de flerkristallina vilket medför högre effekt per ytenhet. Vi arbetar med solcellsmoduler från flera olika tillverkare i Kina och Europa, samtliga med bra verkningsgrad och långa garantier.

Luxor2018-09-15T15:49:35+02:00

Luxor

Luxor solar GmbH har tillverkat solceller i Tyskland sedan 2004 och är idag baserat i Stuttgart. Företaget har en noggran kontroll under hela tillverkning processen som garanterar att det blir en produkt med hög kvalité. Produkter från Luxor solar säljs över hela världen, inklusive Australien, Europa, Nordafrika och Japan.Solcellsmoduler från Luxor solar har långa garantitider, minimum linjär uteffektsgaranti på 92,5 % efter 10 år, 87,0 % efter 20 år. Premium-solcellsmoduler med glasglas kommer med en garantitid på 35 år.

Suntech2018-09-15T13:33:56+02:00

Suntech

Suntech är en av världens största tillverkare av solcellsmoduler och har lång erfarenhet. Suntech bildades 2001 och finns i över 90 länder globalt. Suntech gör stora investeringar i forskning och utveckling för att ständigt förbättra och effektivisera produktionen av kristallina solcellsmoduler. Solcellsmoduler från Suntech har hög kvalité och tillförlitlighet och grundar sig på den senaste och mest moderna tillverkningstekniken, samtliga modeller kommer med en effektgaranti på minst 25 år.

Phono Solar2018-09-15T13:03:04+02:00

Phono Solar

Phono Solar är en av de större tillverkarna av solcellsmoduler. De utökar ständigt sin produktportfölj med högpresterande moduler, smarta moduler, glasmoduler och använder bara material och komponenter av högsta kvalitet. Alla solcellsmoduler som levereras sorteras efter strömstyrka för att minimera motståndet i panelerna och för att optimera prestandan. Phono Solar har ett eget certifierat testcenter och en noggranna rutiner för kvalitetskontroll vilket säkerställer effektgaranti på 25 år.

Växelriktare

Växelriktaren eller ”inverter” är en av de viktigaste komponenter i en solcellsanläggning. Solcellerna ger likström (DC) och för att kunna använda strömmen i husets elnät behöver strömmen göras om till växelström (AC). Enligt svensk lag ska alla växelriktare som installeras vara CE-märkta. GOSOL ENERGI använder växelriktare med hög verkningsgrad och kvalité samt med säkra garantier. Vi kan erbjuda växelriktare från olika tillverkare. SolarEdge och Fronius är två av de fabrikat som vi har mest erfarenhet från och som vi vet uppfyller våra krav på robusthet och effektivitet.

Fronius2018-09-15T11:53:44+02:00

Fronius

Fronius tillverkar mycket moderna växelriktare av god kvalitet till ett rimligt pris. Fronius vanligaste modell Symo har brett inspänningsområde och är samtidigt framtidssäkrade för smarta elnät då till och med de minsta modellerna matar ut jämnt på tre faser. Vidare finns en smart konstruerad DC-brytare i väggfästet vilket ökar elsäkerheten och förenklar installationen.

SolarEdge2018-09-15T15:50:06+02:00

SolarEdge

SolarEdge erbjuder ett unikt koncept som kombinerar det bästa från vanliga strängväxelriktare och mikroväxelriktare. Varje solcellspanel förses med en optimeringsbox och dessa boxar kopplas sedan ihop till en central växelriktare. Tekniken innebär mindre känslighet från skuggning, eliminering av inverkan från modulvariationer, driftövervakning på modulnivå samt möjlighet att blanda paneltyper, väderstreck och lutning fritt. Växelriktare från SolarEdge är något dyrare men är en av marknadens absolut bästa.

Monteringssystem

Monteringssystem för solceller ska vara av hög kvaité för att säkerställa hållbarhet motsvarande solcellsmodulernas livslängd. Det är viktigt att montagesystemet är anpassat till de snö- och vindlaster som kan förväntas, ett system på tegeltak i norra Sverige kan exempelvis behöva kraftigare takkrokar än ett system i södra Sverige. På tak är det ofta fördelaktigt att installera socellsmodulerna på ett monteringssystem med skenor ovan takplanet då detta skapar en luftspalt under solcellsmodulerna som förbättrar luftcirkulationen och kylningen av solcellerna. Vi arbetar framförallt med monteringssystem från Tyskland av tillverkarna Schletter och K2 Systems.

K2 Systems2018-10-27T14:15:51+02:00

K2 Systems

K2 Systems, tillverkare av monteringssystem för solteknologi, har utvecklat innovativa systemlösningar för den internationella solcellsindustrin sedan 2004. Produktsortimentet i det internationella företaget (med huvudkontor i Renningen i Baden-Württemberg) innehåller monteringslösningar för sluttande tak, för plana tak med låg ballastpotential samt även skräddarsydda lösningar för markanläggningar. K2 Systems står för säkra anslutningar, högkvalitativa och exakt tillverkade och exakt passande komponenter.

Schletter2018-10-27T14:15:24+02:00

Schletter

I 50 år har namnet Schletter stått för förstklassig kvalitet inom metallbearbetning – från början som ett familjehandelsföretag till sin nuvarande position som en global företagsgrupp. Med cirka 1400 anställda, produktionsanläggningar i Tyskland, USA och Kina och ett globalt nätverk av distributions- och serviceföretag är Schletter en världsledande tillverkare av monteringssystem för solceller.