fbpx
Produkter2020-04-08T07:36:20+02:00

KOMPONENTER OCH TILLÄMPNING

UTVALDA PRODUKTER

VARUMÄRKEN OCH FABRIKAT

FUNKTION OCH KOPPLING

Solcellssystem

KOMPONENTER OCH FABRIKAT

Produktöversikt

En komplett solcellsanläggning består av flera komponenter som alla är nödvändiga för att få en komplett och välfungerande solcellsanläggning med hög verkningsgrad. De mest grundläggande komponenterna i en solcellsanläggning är solcellsmodulerna, växelriktaren och monteringssystemet. De olika delarna tillverkas av företag inom olika branscher med olika specialistkompetenser. GOSOL ENERGI tillhandahåller produkter från välkända och etablerade leverantörer som garanterar hög kvalité och bra garantier. Om du är intresserad av ett specifikt varumärke och/eller produkt är du också välkommen att kontakta oss.

HÖG VERKNINGSGRAD

Våra solcellspaneler

Vi erbjuder svarta monokristallina solcellspaneler med hög verkningsgrad. Våra solcellspaneler rankas högst upp på det internationella oberoende kvalitetsindexet som redovisas i rapporten PV module reliability scorecard. Utöver det har vi krav på att tillverkaren ska garantera minst 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti. Såklart är alla paneler vi erbjuder CE-märkte och uppfyller krav på elsäkerhet enligt svenska och europeiska standarder.

Växelriktare

Växelriktaren eller ”inverter” är en av de viktigaste komponenter i en solcellsanläggning. Solcellerna ger likström (DC) och för att kunna använda strömmen i husets elnät behöver strömmen göras om till växelström (AC). Enligt svensk lag ska alla växelriktare som installeras vara CE-märkta. GOSOL ENERGI använder växelriktare med hög verkningsgrad och kvalité samt med säkra garantier. Vi kan erbjuda växelriktare från olika tillverkare. SolarEdge och Fronius är två av de fabrikat som vi har mest erfarenhet från och som vi vet uppfyller våra krav på robusthet och effektivitet.

Fronius2018-09-15T11:53:44+02:00

Fronius

Fronius tillverkar mycket moderna växelriktare av god kvalitet till ett rimligt pris. Fronius vanligaste modell Symo har brett inspänningsområde och är samtidigt framtidssäkrade för smarta elnät då till och med de minsta modellerna matar ut jämnt på tre faser. Vidare finns en smart konstruerad DC-brytare i väggfästet vilket ökar elsäkerheten och förenklar installationen.

SolarEdge2018-09-15T15:50:06+02:00

SolarEdge

SolarEdge erbjuder ett unikt koncept som kombinerar det bästa från vanliga strängväxelriktare och mikroväxelriktare. Varje solcellspanel förses med en optimeringsbox och dessa boxar kopplas sedan ihop till en central växelriktare. Tekniken innebär mindre känslighet från skuggning, eliminering av inverkan från modulvariationer, driftövervakning på modulnivå samt möjlighet att blanda paneltyper, väderstreck och lutning fritt. Växelriktare från SolarEdge är något dyrare men är en av marknadens absolut bästa.

Monteringssystem

Monteringssystem för solceller ska vara av hög kvaité för att säkerställa hållbarhet motsvarande solcellsmodulernas livslängd. Det är viktigt att montagesystemet är anpassat till de snö- och vindlaster som kan förväntas, ett system på tegeltak i norra Sverige kan exempelvis behöva kraftigare takkrokar än ett system i södra Sverige. På tak är det ofta fördelaktigt att installera socellsmodulerna på ett monteringssystem med skenor ovan takplanet då detta skapar en luftspalt under solcellsmodulerna som förbättrar luftcirkulationen och kylningen av solcellerna. Vi arbetar framförallt med monteringssystem från Tyskland av tillverkarna Schletter och K2 Systems.

K2 Systems2018-10-27T14:15:51+02:00

K2 Systems

K2 Systems, tillverkare av monteringssystem för solteknologi, har utvecklat innovativa systemlösningar för den internationella solcellsindustrin sedan 2004. Produktsortimentet i det internationella företaget (med huvudkontor i Renningen i Baden-Württemberg) innehåller monteringslösningar för sluttande tak, för plana tak med låg ballastpotential samt även skräddarsydda lösningar för markanläggningar. K2 Systems står för säkra anslutningar, högkvalitativa och exakt tillverkade och exakt passande komponenter.

Schletter2018-10-27T14:15:24+02:00

Schletter

I 50 år har namnet Schletter stått för förstklassig kvalitet inom metallbearbetning – från början som ett familjehandelsföretag till sin nuvarande position som en global företagsgrupp. Med cirka 1400 anställda, produktionsanläggningar i Tyskland, USA och Kina och ett globalt nätverk av distributions- och serviceföretag är Schletter en världsledande tillverkare av monteringssystem för solceller.