DI skriver om den snabba ökningen av solcellsanläggningar i Sverige här