Läs Energimyndighetens förslag på nya föreskrifter för solcellsstödet